LINE x
fifa world cup 1982 Archives ⋆ FIFAGOAL CLUB

fifa world cup 1982

มิถุนายน 5, 2018
FIFA World Cup 1982

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 12 ปี 1982 จัดขึ้นที่ประเทศสเปน

การแข่งขันรอบสุดท้ายครั้งนี้นั้น จะบอกว่าประเทศเจ้าภาพมีปัญหาเรื่องการจัดงานมากที่สุดครั้งหนึ่งก็คงจะไม่เกินไปนัก เนื่องด้วยปัญหาทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ ของสเปน ทำให้การ