LINE x
fifa world cup 1966 Archives ⋆ FIFAGOAL CLUB

fifa world cup 1966

มิถุนายน 1, 2018
FIFA World Cup 1966

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 8 ปี 1966 จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ

ประเทศต้นกำเนิดของเกมลูกหนังอย่างอังกฤษ ถึงคราวได้รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพกับเขาบ้าง ฟีฟ่าลงมติให้อังกฤษเป็นเจ้าภาพ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในการที่จัดมาตรฐาน